Ana Sayfa

BASIN AÇIKLAMASI

       17.01.2013

Ana Sayfa > Basın Açıklaması

BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER): “Sözde raporlarla tüketiciler tedirgin ediliyor!”

Ambalajlı Su sektörüne yönelik gündeme getirilen iddialara cevap veren SUDER Başkanı İsmail Özdemir sert konuştu:

“Bu sözde rapor; ambalajlı su sektörünün tümüne, yetkili otoritelere ve hepsinden önemlisi insanımıza yapılmış açık bir saldırıdır. Böylesi sözde raporlarla sektörümüzün karalanmasına ve tüketicilerimizin yanıltılmasına izin verilmemelidir!”

SUDER Başkanı İsmail Özdemir; “Kamuoyunun bu tarz haberlere itibar etmemesini ve Sağlık Bakanlığı’nın Ruhsatı ve Denetimi altında faaliyet gösteren Ambalajlı Suları güvenle tüketmelerini” önerdi.

Sözde raporda verilen bilgilerin tamamının varsayımlara, iddia sahiplerinin kendi yorumlarına dayanarak yapıldığını ve hiçbir bilimsel dayanağının bulunmadığını belirten Özdemir, raporda hem AB hem de ülkemiz yasal mevzuatlarında belirlenen limitler dahilinde olan parametrelerin, sanki yasal limitlerin dışındaymış izlenimi yaratılmaya çalışıldığını belirtti.

İsmail Özdemir, konuşmasına şöyle devam etti;

“Ülkemizdeki Bütün Ambalajlı Su İşletmeleri Sağlık Bakanlığının Ruhsatlandırması ve Denetimi altındadır.”

“Ambalajlı Sularla ilgili bütün yasal mevzuatımız AB Mevzuatı ile birebir uyumludur.

Dolayısı ile sağlık bakanlığından ruhsatlu bütün ambalajlı suların içeriğinde bulunan bütün mineraller ve diğer çözülü maddelerin bulanabilirlik alt ve üst limit değerleri AB ve Ülkemiz Yasal Mevzuatlarında bulunan değerler aralığındadır.”

“Sağlık Bakanlığı, yürürlükteki "01 Aralık 2004 tarih ve 25657 sayılı Doğal Mineralli Sular Yönetmeliği" ve "17 Şubat 2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği"ne uygun olarak sık aralıklarla ambalajlı su işletmelerine yönelik sıkı bir Denetim Sistemi uygulamaktadır. İşletmelere bu kadar sıkı denetimlerin uygulandığı bir ortamda yasal limitlerin dışında olan bir suyun ambalajlanarak satılabilmesi mümkün değildir.”

“Ülkemizde Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olan ambalajlı suların bütün parametre değerleri hem ülkemiz hem de AB Yasal Mevzuat değerlerine uygundur. Haberde konu edildiği gibi AB ile de birebir aynı olan yasal mevzuatlarımızda belirtilen parametre değerlerine uygun olan suların sağlığa zararlı olduğunu iddia etmek hiç bir bilimsel, yasal ve mantıklı bir değer taşımamaktadır.”

Sektörün alanında örgütlü tek sivil toplum kuruluşu olan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Özdemir, derneğin kamusal yararı ve sağlıklı su üretimi ve tüketimi konusunda gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

İsmail Özdemir, sektörün mihenk taşlarını tek çatı altında buluşturan SUDER’in temel hedeflerinden birinin de; tüketicileri sağlıklı su tüketimine teşvik etmek olduğunu söyledi. Özdemir, “SUDER olarak amacımız, sektörde faaliyet gösteren tüm üreticilerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun sağlıklı üretim yapmalarını sağlamaktır. Derneğimiz üyesi ambalajlı su üreticileri AB direktifleri ile aynı olan Sağlık Bakanlığı “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve Doğal mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğe” uygun olarak üretim yapmaktadır. İşletmelerimiz Sağlık Bakanlığımızca ruhsatlandırılmakta ve tesisler Sağlık Bakanlığı ve il Sağlık Müdürlükleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.” dedi.

İsmail Özdemir son olarak; tüketicilerin, ambalajlı su ürünlerini güvenle tüketmeye devam etmelerini, sektörü hedef alan bu tür saldırılara izin vermeyeceklerini söyledi. Özdemir; “Bu tür asılsız iddialarla dolu haberlerin yayınlanması kamuoyumuzun yanlış bilgilendirilmesine, insanımızın gereksiz yere endişeye kapılmasına ve sağlıksız suya yönelmelerine neden olmaktadır” diyerek, basın kuruluşlarının da hiçbir yasal ya da bilimsel dayanağı bulunmayan bu tarz haberlere itibar etmemesini istedi.