Ana Sayfa
Ana Sayfa > Sektör Hakkında > Genel Yapı ve Rakamsal Büyüklük

SEKTÖR HAKKINDA- Genel Yapı ve rakamsal Büyüklük

Su sektörünün son 10 yıllık rakamlarına baktığımızda, 2007 yılında damacana pazarında yıllık %5, PET su perakende pazarında %34, PET su ev dışı tüketim kanalında ise %20 büyümüştür. 2007 yılında pazarda 8,11 milyar litre şişelenmiş su satılmıştır. Tonaj olarak damacana toplamının % 74' ünü, diğer ambalajlı sular ise % 26' sını oluşturmuştur. Sektördeki toplam ciro ise yaklaşık 2,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.

2008 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi 8,7 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,3 milyar litresinin %4'lük büyüme ile damacana satış kanalından, 2,4 milyar litresinin de %15'lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Sektördeki toplam ciro ise yaklaşık 3 milyar TL'ye ulaşmıştır.

2008 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 103.918 ton ve toplam ciro ise 19.000.000 $ ‘dır.

2009 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi 9 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,25 milyar litresinin damacana satış kanalından, 2,75 milyar litresi de %13'lük büyüme ile PET satış kanalından gelmektedir. Tonaj olarak damacana toplamının % 69' unu, diğer ambalajlı sular ise % 31' ini oluşturmuştur. 2009 yılında Sektördeki toplam ciro ise yaklaşık 3,1 milyar TL'ye ulaşmıştır.

2009 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 123.364 ton ve toplam ciro ise 19.663.246 $ ‘dır.

2010 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi % 6’lık büyüme ile 9,5 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,4 milyar litresi %2'lik büyüme ile damacana satış kanalından, 3,1 milyar litresi de %13'lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının % 67' sini, diğer ambalajlı sular ise % 33' ünü oluşturmuştur. 2010 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 3,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2010 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 128.429 ton ve toplam ciro ise 20.089.972 $ ‘dır.

2011 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi yaklaşık 9,9 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,5 milyar litresi %1,6 'lık büyüme ile damacana satış kanalından, 3,4 milyar litresi de %9,7 'lik büyüme ile PET satış kanalından gelmektedir. Tonaj olarak damacana toplamının % 66' sini, diğer ambalajlı sular ise % 34’ ünü oluşturmuştur. 2011 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 3,45 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2011 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 147.226 ton ve toplam ciro ise 24.817.287$ ‘dır.

2012 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi % 3,1’lik büyüme ile 10,2 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,45 milyar litresi damacana satış kanalından, 3,75 milyar litresi de %10,4'lük büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının % 63' ünü, diğer ambalajlı sular ise % 37' sini oluşturmuştur. 2012 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 3,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2012 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 173.469 ton ve toplam ciro ise 27.644.100$ ‘dır.

2013 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi % 1,2’lik büyüme ile 10,3 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,16 milyar litresi %-4,5’luk küçülme ile damacana satış kanalından, 4,16 milyar litresi de %11’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının % 60' ını, diğer ambalajlı sular ise % 40’ını oluşturmuştur. 2013 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,1 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2013 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 199.137 ton ve toplam ciro ise 31.704.909 $ ‘dır.

2014 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi % 3,8’lik büyüme ile 10,7 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,3 milyar litresi %2,6’lık büyüme ile damacana satış kanalından, 4,4 milyar litresi de %5,5’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının % 59' unu, diğer ambalajlı sular ise % 41’ini oluşturmuştur. 2014 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2014 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 250.866 ton ve toplam ciro ise 42.186.948 $ ‘dır.

2015 yılında da su sektöründeki büyümenin aynı ivmeyle devam ettiği görülmektedir. 2015 yılında Türkiye'de su pazarı hacmi % 2,4’lük büyüme ile 10,98 milyar litreye ulaşmış ve bu hacmin 6,23 milyar litresi %1,5’lik küçülme ile damacana satış kanalından, 4,75 milyar litresi de %8’lik büyüme ile PET satış kanalından gelmiştir. Tonaj olarak damacana toplamının % 57'sini, diğer ambalajlı sular ise % 43’ünü oluşturmuştur. 2015 yılında Sektördeki toplam ciro yaklaşık 4,58 milyar TL’ye ulaşmıştır.

2015 yılında TÜİK verilerine göre toplam ihraç edilen ambalajlı su 264.813 ton ve toplam ciro ise 41.850.959 $ ‘dır.

2016 yılında Türkiye'de su pazarı hacminin yaklaşık 11,25 milyar litreye ulaşması ve sektördeki toplam cironun yaklaşık 5,04 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir. Ambalajlı su sektöründe mevcut endüstriyel kapasite kullanım oranının %40 seviyelerinde olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin artması durumunda sektör mevcut kurulu kapasite ile bu ihtiyacı rahatlıkla karşılayabilecek durumdadır.

Türkiye'de 2008 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 34 lt PET, 88 lt damacana olmak üzere toplam 122 litre,

2009 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 38 lt PET, 86 lt damacana olmak üzere toplam 124 litre,

2010 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 42 lt PET, 86 lt damacana olmak üzere toplam 128 litre,

2011 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 46 lt PET, 87 lt damacana olmak üzere toplam 133 litre,

2012 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 50 lt PET, 85 lt damacana olmak üzere toplam 135 litre,

2013 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 54 lt PET, 81 lt damacana olmak üzere toplam 135 litre,

2014 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 57 lt PET, 81 lt damacana olmak üzere toplam 138 litre,

2015 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 60 lt PET& Cam, 79 lt damacana olmak üzere toplam 139 litre olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında yıllık kişi başına ortalama tüketimi 65 lt PET & Cam, 78 lt damacana olmak üzere toplam 143 litre olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

2014 yılında İtalya'da yıllık kişi başı tüketimin 186 litre, Almanya’da 173 litre, Belçika’da 132 litre, İspanya'da 115 litre olduğunu göz önüne aldığımızda, Kişi başı tüketim oranı 186 litre olan İtalya, 173 litre olan Almanya, 132 litre olan Belçika ve 115 litre olan İspanya gibi AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’de ambalajlı su tüketiminin bazı AB ülkelerine yaklaşmış, bazılarını da geçmiş olduğunu söyleyebiliriz.